Current View
Citation link:
Title:
Краткосрочна прогноза на опасни за авиацията явления (за летище Бургас) : Автореферат / Елена Георгиева Топузова ; Науч. ръководител Николай Рачев.; Short range forecast of aviation-related weather phenomena Elena Georgieva Topuzova
 
Creator:
Топузова, Елена Георгиева; Topuzova, Elena Georgieva; Рачев, Николай Хараланов науч. ръководител
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за получаване на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 4.1. Физ. науки, науч. спец. "Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство" СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак., Кат. "Метеорология и геофизика" 2017; Библиогр. л. 46-48; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Време (метеорология) прогнозиране.; Авиационна метеорология.
 
*** *** ***
 
001:
001139678
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Топузова, Елена Георгиева
 
245:
Краткосрочна прогноза на опасни за авиацията явления (за летище Бургас) :| Автореферат /| Елена Георгиева Топузова ; Науч. ръководител Николай Рачев.
 
246:
Short range forecast of aviation-related weather phenomena| Elena Georgieva Topuzova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.591 MB)
 
260:
София,| 2017.
 
300:
48 л. кол. по 2 на л. :| с цв. ил., табл., к., диагр. ;| 21Х29 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за получаване на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 4.1. Физ. науки, науч. спец. "Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство"| СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак., Кат. "Метеорология и геофизика"| 2017
 
504:
Библиогр. л. 46-48
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Време (метеорология)| прогнозиране.| Авиационна метеорология.
 
700:
Topuzova, Elena Georgieva| Рачев, Николай Хараланов| науч. ръководител