Abstract:
Величко Добринов като военно аташе в Белград.
 
Created:
1938
 
Spatial:
Белград, Сърбия
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13512364400057
 
IsFormatOf:
№ 8691
 
Subject:
армейски офицер; дипломат; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplearmyofficers