Current View
Citation link:
Title:
Aбу Бакр Ибн ал-Мунзир ан-Нишапури (поч.930) в ислямската интелектуална история : Иджтихадът и третирането на немюсюлманите в неговата юриспруденция Автореферат / Фахри Салеем Бсоул ; Науч. ръководител Симеон Евстатиев.
 
Creator:
Бсоул, Фахри Салеем; Ибн ал-Мунзир, Aбу Бакр за него; Евстатиев, Симеон Евстатиев науч. ръководител
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" СУ "Св. Климент Охридски". Фак. по класически и нови филологии. Кат. по арабистика и семитология 2013; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Ибн ал-Мунзир, Aбу Бакр; Право, мохамеданско история.; Прависти, арабски биографии
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Бсоул, Фахри Салеем
 
245:
Aбу Бакр Ибн ал-Мунзир ан-Нишапури (поч.930) в ислямската интелектуална история :| Иджтихадът и третирането на немюсюлманите в неговата юриспруденция| Автореферат /| Фахри Салеем Бсоул ; Науч. ръководител Симеон Евстатиев.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 364 KB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
38 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор"| СУ "Св. Климент Охридски". Фак. по класически и нови филологии. Кат. по арабистика и семитология| 2013
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
600:
Ибн ал-Мунзир, Aбу Бакр
 
650:
Право, мохамеданско| история.| Прависти, арабски| биографии
 
700:
Ибн ал-Мунзир, Aбу Бакр| за него| Евстатиев, Симеон Евстатиев| науч. ръководител