• Модерният историк : Въображение, информираност, поколения / Сборник, посветен на 60-годишнината на проф. Андрей Лазаров Пантев : T. 1. / Състав. Костадин Грозев, Тодор Попнеделев ; Предг. Милчо Лалков.
  • Предна корица
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • Съдържание
   • стр. 4
  • Table of contents
   • стр. 6
  • ИСТОРИЯТА КАТО ПРИЗВАНИЕ И „ИСКРА БОЖИЯ” - Милчо Лалков
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
  • ЧАСТ I. МОДЕРНИЗАЦИЯ, ЛИЧНОСТ, ОБЩЕСТВО
   • ЕВРОПЕЙСКИ ИДЕИ И ИНСТИТУЦИИ В ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ (1878- 1914) - Диана Мшикова
    • стр. 14
    • стр. 15
    • стр. 16
    • стр. 17
    • стр. 18
    • стр. 19
    • стр. 20
    • стр. 21
    • стр. 22
    • стр. 23
    • стр. 24
    • стр. 25
    • стр. 26
    • стр. 27
    • стр. 28
    • стр. 29
    • стр. 30
    • стр. 31
    • стр. 32
    • стр. 33
   • ЗА РАЗРИВА МЕЖДУ ДИМИТЪР РИЗОВ И УПРАВЛЯВАЩИЯ ЕКИП В ПЕРИОДА НА РЕГЕНТСТВОТО (1886 - 1887) - Радослав Попов
    • стр. 35
    • стр. 36
    • стр. 37
    • стр. 38
    • стр. 39
    • стр. 40
   • СИМЕОН РАДЕВ КАТО КАТОРЖНИК НА ИСТОРИЯТА - Филип Панайотов
    • стр. 42
    • стр. 43
    • стр. 44
    • стр. 45
    • стр. 46
    • стр. 47
    • стр. 48
   • ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИГИКА И НАЦИОНАЛНО САМОЧУВСТВИЕ: БЪЛГАРИЯ (1879-1914) - Румяна Прешленова
    • стр. 50
    • стр. 51
    • стр. 52
    • стр. 53
    • стр. 54
    • стр. 55
   • БЪЛГАРСКИТЕ ИКОНОМИСТИ НА КРЪСТОПЪТЯ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ТЕОРИЯ И БАЛКАНСКАТА ПРАКТИКА (1919-1939) - Костадин Грозев
    • стр. 57
    • стр. 58
    • стр. 59
    • стр. 60
    • стр. 61
    • стр. 62
    • стр. 63
    • стр. 64
    • стр. 65
    • стр. 66
    • стр. 67
    • стр. 68
    • стр. 69
   • НЕИЗВЕСТЕН ДОКУМЕНТ ЗА СПАСЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРЕИ - Елена Стателова
    • стр. 71
    • стр. 72
    • стр. 73
    • стр. 74
    • стр. 75
    • стр. 76
   • ФЕДЕРИКО ШАБОД И ИДЕЯТА ЗА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА - Валентин Петрусенко
    • стр. 78
    • стр. 79
    • стр. 80
    • стр. 81
    • стр. 82
    • стр. 83
    • стр. 84
  • ЧАСТ II. МОДЕРНОТО ОБЩЕСТВО: ЕЛИТ И ИНСТИТУЦИИ
   • ОБЩЕСТВОТО В ЕПОХАТА НА СТАРИЯ РЕЖИМ (Аристократи и буржоа във века на абсолютизма) - Борислав Гаврилов
    • стр. 86
    • стр. 87
    • стр. 88
    • стр. 89
    • стр. 90
    • стр. 91
    • стр. 92
    • стр. 93
    • стр. 94
    • стр. 95
    • стр. 96
    • стр. 97
    • стр. 98
    • стр. 99
    • стр. 100
    • стр. 101
    • стр. 102
    • стр. 103
   • КАТАЛУНЯ В ЕДИН ДЕН НА ЕНРИКЕ IV КАСГИЛСКИ (съвременен поглед) - Юлиана Манолова, Людмил Станчев
    • стр. 105
    • стр. 106
    • стр. 107
   • БЪЛГАРСКИЯТ РУМЕЛИЙСКИ ЕЛИТ В ПЪРВОТО ОБЛАСТНО СЪБРАНИЕ - Иванка Митева
    • стр. 109
    • стр. 110
    • стр. 111
    • стр. 112
    • стр. 113
   • БЪЛГАРСКИТЕ БУРЖОАЗНИ ПАРТИИ, КРИЗАТА В МОНАРХИЧЕСКАТА ИНСТИТУЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА РУСКО-БЪЛГАРСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ (1887-1896) - Димитър Саздов
    • стр. 115
    • стр. 116
    • стр. 117
    • стр. 118
    • стр. 119
    • стр. 120
    • стр. 121
   • ЛИКВИДИРАНЕ НА ОБЩИНСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ СГОВОР (ЮНИ 1923 - МАЙ 1924) - Валери Колев
    • стр. 123
    • стр. 124
    • стр. 125
    • стр. 126
    • стр. 127
    • стр. 128
    • стр. 129
    • стр. 130
    • стр. 131
    • стр. 132
    • стр. 133
   • БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА И БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ВЪПРОС (1919 - 1939) - Ваня Стоянова
    • стр. 135
    • стр. 136
    • стр. 137
    • стр. 138
    • стр. 139
    • стр. 140
    • стр. 141
    • стр. 142
    • стр. 143
    • стр. 144
    • стр. 145
    • стр. 146
   • ПОЛСКИЯТ МАРТ 1968 r.: ВЛАСТТА СРЕЩУ ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА - Искра Баева
    • стр. 148
    • стр. 149
    • стр. 150
    • стр. 151
    • стр. 152
    • стр. 153
    • стр. 154
    • стр. 155
    • стр. 156
    • стр. 157
    • стр. 158
    • стр. 159
    • стр. 160
  • ЧАСТ III. МОДЕРНОСТТА: ИДЕИ И КУЛТУРА
   • ПЕРИОДИЧНИЯТ ПЕЧАТ И СВОБОДАТА НА СЛОВОТО В ГОДИНИТЕ НА ФРЕНСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ (1789 - 1799) - Росица Ташева
    • стр. 162
    • стр. 163
    • стр. 164
    • стр. 165
    • стр. 166
    • стр. 167
    • стр. 168
    • стр. 169
    • стр. 170
   • ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ И ДЖУЗЕПЕ МАЦИНИ (Към въпроса за европейските измерения на българското революционно движение) - Крумка Шарова
    • стр. 172
    • стр. 173
    • стр. 174
    • стр. 175
    • стр. 176
    • стр. 177
    • стр. 178
    • стр. 179
    • стр. 180
    • стр. 181
    • стр. 182
    • стр. 183
    • стр. 184
    • стр. 185
    • стр. 186
    • стр. 187
    • стр. 188
    • стр. 189
    • стр. 190
    • стр. 191
    • стр. 192
    • стр. 193
    • стр. 194
    • стр. 195
    • стр. 196
    • стр. 197
   • ПАНТЕЛЕЙ КИСИМОВ И ЦЪРКОВНИТЕ БОРБИ В ТЪРНОВСКАТА ЕПАРХИЯ (1856 - 1862) - Георги Якимов
    • стр. 199
    • стр. 200
    • стр. 201
    • стр. 202
    • стр. 203
    • стр. 204
    • стр. 205
    • стр. 206
    • стр. 207
    • стр. 208
    • стр. 209
    • стр. 210
    • стр. 211
    • стр. 212
    • стр. 213
    • стр. 214
    • стр. 215
    • стр. 216
    • стр. 217
   • БЪЛГАРИТЕ МЮСЮЛМАНИ И КЕМАЛИСТКОТО ДВИЖЕНИЕ В РОДОПИТЕ (1919-1939) - Михаил Груев
    • стр. 219
    • стр. 220
    • стр. 221
    • стр. 222
    • стр. 223
    • стр. 224
    • стр. 225
   • ПРЕДИ И СЛЕД СПУСКАНЕТО НА "ЖЕЛЯЗНАТА ЗАВЕСА”. (Западноевропейската култура в България от 9 септ. 1944 г. до края на 50-те години) - Евгения Калинова
    • стр. 227
    • стр. 228
    • стр. 229
    • стр. 230
    • стр. 231
    • стр. 232
    • стр. 233
    • стр. 234
    • стр. 235
    • стр. 236
    • стр. 237
    • стр. 238
    • стр. 239
   • МЕДИЙНИ ПОСЛАНИЯ НА ПРЕХОДА - Мария Дееничина
    • стр. 241
    • стр. 242
    • стр. 243
    • стр. 244
    • стр. 245
    • стр. 246
    • стр. 247
    • стр. 248
    • стр. 249
    • стр. 250
  • ЧАСТ IV. СВЕТЪТ - МЕЖДУ МОДЕРНОСТТА И СЪВРЕМИЕТО
   • „ИЗТОЧЕН ВЪПРОС“ И „БАЛКАНСКИ ПОЛУОСТРОВ“ (Между традиция и историческа прецизност) - Иван Първев
    • стр. 252
    • стр. 253
    • стр. 254
    • стр. 255
    • стр. 256
    • стр. 257
    • стр. 258
    • стр. 259
    • стр. 260
    • стр. 261
    • стр. 262
    • стр. 263
    • стр. 264
    • стр. 265
    • стр. 266
    • стр. 267
    • стр. 268
   • „БЪЛГАРИЗАЦИЯТА“ НА БРИТАНСКАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА (Преформулиране на външнополитическите принципи на либералната партия през 70-те години на XIX век) - Румен Генов
    • стр. 270
    • стр. 271
    • стр. 272
    • стр. 273
    • стр. 274
    • стр. 275
    • стр. 276
    • стр. 277
    • стр. 278
    • стр. 279
    • стр. 280
    • стр. 281
    • стр. 282
    • стр. 283
    • стр. 284
    • стр. 285
    • стр. 286
    • стр. 287
    • стр. 288
   • АНГЛИЯ И БЪЛГАРСКО-РУМЪНСКИЯТ СПОР ЗА ЮЖНА ДОБРУДЖА ПО ВРЕМЕ НА БАЛКАНСКАТА ВОЙНА (1912-1913) - Иван Петров
    • стр. 290
    • стр. 291
    • стр. 292
    • стр. 293
    • стр. 294
    • стр. 295
    • стр. 296
   • „КАКВА ЩЕ БЪДЕ СЪДБАТА НА БЪЛГАРИЯ НА ПОДСЪДИМАТА СКАМЕЙКА?“ Британските планове за следвоенна България (1942 —1943) - Мариета Станкова
    • стр. 298
    • стр. 299
    • стр. 300
    • стр. 301
    • стр. 302
    • стр. 303
    • стр. 304
    • стр. 305
    • стр. 306
    • стр. 307
    • стр. 308
    • стр. 309
    • стр. 310
    • стр. 311
    • стр. 312
   • БЪЛГАРИЯ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ (1947-1955) - Любомир Огнянов
    • стр. 314
    • стр. 315
    • стр. 316
    • стр. 317
    • стр. 318
    • стр. 319
    • стр. 320
    • стр. 321
    • стр. 322
    • стр. 323
    • стр. 324
    • стр. 325
    • стр. 326
    • стр. 327
    • стр. 328
   • СЪВЕТСКАТА ПОЛИТИКА В ИЗТОЧНА ЕВРОПА (1986 - 1989)(Нови документални свидетелства) - Йордан Баев
    • стр. 330
    • стр. 331
    • стр. 332
    • стр. 333
    • стр. 334
    • стр. 335
    • стр. 336
    • стр. 337
    • стр. 338
   • БАЛАНС НА СИЛИТЕ ИЛИ МУЛТИЛАТЕРАЛИЗЪМ (САЩ, Контактната група и босненският конфликт, април-декември 1994) - Надя Бояджиева
    • стр. 340
    • стр. 341
    • стр. 342
    • стр. 343
    • стр. 344
    • стр. 345
    • стр. 346
    • стр. 347
    • стр. 348
    • стр. 349
    • стр. 350
    • стр. 351
    • стр. 352
    • стр. 353
    • стр. 354
   • РЕАЛНОСТИ И РИСКОВЕ В МЕЖДУНАРОДНАТА ПОЛИТИКА ПРЕЗ ПОСЛЕДНОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА XX ВЕК - Христина Мирчева
    • стр. 356
    • стр. 357
    • стр. 358
    • стр. 359
    • стр. 360
    • стр. 361
    • стр. 362
    • стр. 363
    • стр. 364
    • стр. 365
    • стр. 366
    • стр. 367
    • стр. 368
    • стр. 369
  • ЧАСТ V. DE EODEM ET EX E0DEM
   • ИСТОРИЯТА НА ШАХА, ИЛИ ШАХ НА ИСТОРИЯТА - Елка Дроснева
    • стр. 371
    • стр. 372
    • стр. 373
    • стр. 374
   • РАЗМИШЛЕНИЯ ПО ПОВОД КНИГАТА НА ПРОФ. АНДРЕЙ ПАНТЕВ „БЪЛГАРСКИЯТ АПРИЛ 1876 В АНГЛИЯ И САЩ“ C., 1996 г. Константин Косев
    • стр. 376
    • стр. 377
    • стр. 378
   • ЗА ЕДНА КНИГА НА АНДРЕЙ, ПО-ЗНАЧИМА ОТ ЦЕНАТА СИ! - Цветанка Соколова
   • ЗА МОЯ ДНЕВНИК И МОИТЕ ПРИЯТЕЛИ - Ричард Крамптън
    • стр. 381
   • МОДЕРНИЯТ ИСТОРИК ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ВЪОБРАЖЕНИЕТО, ИНФОРМИРАНОСТТА И ПОКОЛЕНИЯТА. „ИСТОРИЯТА НЕ Е САМОЦЕЛ“ - интервю на Тодор Попнеделев с проф. Андрей Пантев
    • стр. 383
    • стр. 384
    • стр. 385
    • стр. 386
  • БИБЛИОГРАФИЯ - Тошка Борисова
   • стр. 388
   • стр. 389
   • стр. 390
   • стр. 391
  • Задна корица