Current View
Citation link:
Title:
Върху някои диофантови уравнения и неравенства : Автореферат / Живко Христов Петров ; Науч. ръководител Дойчин Толев.
 
Creator:
Петров, Живко Христов; Толев, Дойчин Иванов науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 4.5. "Математика", докторска прогр. "Математически анализ" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика 2019; Библиогр. с. 16-20; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Диофантови уравнения.; Неравенства.
 
*** *** ***
 
001:
001156583
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Петров, Живко Христов
 
245:
Върху някои диофантови уравнения и неравенства :| Автореферат /| Живко Христов Петров ; Науч. ръководител Дойчин Толев.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 266.4 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
20 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 4.5. "Математика", докторска прогр. "Математически анализ"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика| 2019
 
504:
Библиогр. с. 16-20
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Диофантови уравнения.| Неравенства.
 
700:
Толев, Дойчин Иванов| науч. ръководител