Current View
Citation link:
Title:
Лиминалност и междинност в съвременната критическа теория : Автореферат / Мария Владиславова Делчева ; Науч. ръководител Тодор Христов ; Рец. Милена Кирова, Морис Фадел.; Liminality and in-betweennes in cirtical theory Mariya Vladislavova Delcheva
 
Creator:
Делчева, Мария Владиславова; Delceva, Marija Vladislavova; Христов, Тодор науч. ръководител; Кирова, Милена Георгиева рец.; Фадел, Морис Наме рец.
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на науч. и образователна степен "доктор" по науч. спец. 2.1. Филология - Теория на лит. СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по теория на лит. 2019; Библиогр. с. 52-54; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Литературна критика.
 
*** *** ***
 
001:
001177364
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Делчева, Мария Владиславова
 
245:
Лиминалност и междинност в съвременната критическа теория :| Автореферат /| Мария Владиславова Делчева ; Науч. ръководител Тодор Христов ; Рец. Милена Кирова, Морис Фадел.
 
246:
Liminality and in-betweennes in cirtical theory| Mariya Vladislavova Delcheva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1017. KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
55 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на науч. и образователна степен "доктор" по науч. спец. 2.1. Филология - Теория на лит.| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по теория на лит.| 2019
 
504:
Библиогр. с. 52-54
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Литературна критика.
 
700:
Delceva, Marija Vladislavova| Христов, Тодор| науч. ръководител| Кирова, Милена Георгиева| рец.| Фадел, Морис Наме| рец.