Citation link:
  • Значение на сложните (описателните) бъдещи времена в новобългарския език /От Юрд. Трифонов.
    • Начална страница с автограф на Боян Пенев и дата