Current View
Title:
Жена в "свещенство" - предизвикателство към съвременния юдаизъм : Автореферат / Магдалена Юлиева Крайчева ; Науч. ръководител Клара Асенова Тонева.; Woman in "priesthood" - a challenge to modern judaism Magdalena Yulieva Kraycheva
 
Creator:
Крайчева, Магдалена Юлиева; Krajceva, Magdalena Julieva; Стаматова, Клара Асенова науч. ръководител
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен доктор, Проф. направление "Религия и Теология" - 2.4, Науч. спец. История на религиите СУ "Св. Климент Охридски", Богословски фак., Кат. Ист. и систематическо богословие 2017; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2017
 
Subject:
Юдаизъм жени.
 
*** *** ***
 
001:
001126865
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Крайчева, Магдалена Юлиева
 
245:
Жена в "свещенство" - предизвикателство към съвременния юдаизъм :| Автореферат /| Магдалена Юлиева Крайчева ; Науч. ръководител Клара Асенова Тонева.
 
246:
Woman in "priesthood" - a challenge to modern judaism| Magdalena Yulieva Kraycheva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 488.8 KB)
 
260:
София,| 2017.
 
300:
29 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен доктор, Проф. направление "Религия и Теология" - 2.4, Науч. спец. История на религиите| СУ "Св. Климент Охридски", Богословски фак., Кат. Ист. и систематическо богословие| 2017
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2017
 
650:
Юдаизъм| жени.
 
700:
Krajceva, Magdalena Julieva| Стаматова, Клара Асенова| науч. ръководител