Current View
Citation link:
Title:
Личностни детерминанти и роля на семейната среда за формиране на зависимост към психоактивни вещества : Автореферат / Петър Василев Вълков ; Науч. ръководител Теодора Стоева.
 
Creator:
Вълков, Петър Василев; Стоева, Теодора Стойчева науч. ръководител
 
Date:
2015 [issued] 2015.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", Проф. направление 3.2 Психология, Науч. спец. 05.06.24 Мед. (клинична) психология СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Социална, трудова и пед. психология" 2015; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
Subject:
Медицинска психология.; Наркомания психологични проблеми.; Семейство психологични проблеми.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Вълков, Петър Василев
 
245:
Личностни детерминанти и роля на семейната среда за формиране на зависимост към психоактивни вещества :| Автореферат /| Петър Василев Вълков ; Науч. ръководител Теодора Стоева.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 1,4 MB)
 
260:
София,| 2015.
 
300:
55 с. :| с цв. табл. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", Проф. направление 3.2 Психология, Науч. спец. 05.06.24 Мед. (клинична) психология| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Социална, трудова и пед. психология"| 2015
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
650:
Медицинска психология.| Наркомания| психологични проблеми.| Семейство| психологични проблеми.
 
700:
Стоева, Теодора Стойчева| науч. ръководител