• Записъ отъ Охридский патриархъ Прохоръ : [статия] / Отъ М. Дринова. - Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 2, кн. 3 (1882), с. 132-141.
  • [с. 132]
  • [с.] 133
  • [с.] 134
  • [с.] 135
  • [с.] 136
  • [с.] 137
  • [с.] 138
  • [с.] 139
  • [с.] 140
  • [с.] 141