Citation link:
Abstract:
Народни представители на посещение в мини ”Перник”.
 
Created:
1942
 
Spatial:
България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
семейство Сирко Станчев
 
RightsHolder:
Кристиян Антонов
 
Identifier:
F14370387450915
 
Subject:
1940; депутат; промишленост; AthPlus