Current View
Citation link:
Title:
Разработване на йерархична таксономия от модели за подобряване на сигурността в информационните системи базирани на микросървисна архитектура : Автореферат / Тихомир Димитров Тенев ; Науч. ръководители Симеон Емилов Цветанов, Димитър Биров.
 
Creator:
Тенев, Тихомир Димитров; Цветанов, Симеон Емилов науч. ръководител; Биров, Димитър Йорданов науч. ръководител
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и науч. степен "Доктор" в проф. направление 4.6 "Информатика и компютърни науки" по науч. спец. "Компютърни науки" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика, Кат. "Компютърни системи" 2020; Библиогр. л. 38-40; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Информационни системи мерки за сигурност.
 
*** *** ***
 
001:
001169306
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Тенев, Тихомир Димитров
 
245:
Разработване на йерархична таксономия от модели за подобряване на сигурността в информационните системи базирани на микросървисна архитектура :| Автореферат /| Тихомир Димитров Тенев ; Науч. ръководители Симеон Емилов Цветанов, Димитър Биров.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.466 MB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
40 л. :| с табл., сх. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за придобиване на образователна и науч. степен "Доктор" в проф. направление 4.6 "Информатика и компютърни науки" по науч. спец. "Компютърни науки"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика, Кат. "Компютърни системи"| 2020
 
504:
Библиогр. л. 38-40
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
650:
Информационни системи| мерки за сигурност.
 
700:
Цветанов, Симеон Емилов| науч. ръководител| Биров, Димитър Йорданов| науч. ръководител