Abstract:
Гръцки учители в Пловдив.
 
Created:
преди 1878
 
Spatial:
България, Пловдив
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Портрети и снимки. Училища, ученици, учители
 
RightsHolder:
РНБ ”Иван Вазов”, Пловдив
 
Identifier:
F13775912830051
 
IsFormatOf:
Ф III 183
 
Subject:
1870; учител; EuropeanaPhotography; EUPHOTOeducation