Citation link:
Abstract:
Паянтова къща в Борисовград (Първомай), останала почти незасегната от Чирпанското земетресение през 1928 г.
 
Created:
1928
 
Spatial:
Борисовград (Първомай), България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740670107
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 3К, оп. 1, а.е. 1188.
 
Subject:
земетресение; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOearthquakechirpan