Citation link:
Abstract:
София. Църквата ”Св. Неделя” след атентата от 16.04.1925 г.
 
Created:
1925
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13512364400125
 
IsFormatOf:
№ 4758
 
Subject:
църква; атентат; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOplacessofia