Abstract:
Художникът Иван Пенков (1897-1957) в берлинското ателие за стъклопис Wagner.
 
Created:
1940
 
Spatial:
Берлин
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Иван Пенков
 
RightsHolder:
Боян Пенков
 
Identifier:
F14370387450316
 
Subject:
художник; AthPlus