Current View
Citation link:
Title:
Регионално развитие и райониране на България : Методология и управление : Автореферат / Кристина Иванова Стоянова ; Науч. ръководител Нено Димов.
 
Creator:
Стоянова, Кристина Иванова; Димов, Нено Стоянов науч. ръководител
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Coverage:
България стопанско райониране. [spatial]
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 4.4. Науки за Земята (Икон. и социална география на България. Райониране на България - Методологически проблеми) СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Социално-икономическа география" 2020; Библиогр. л. 52-56; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Регионално развитие България.
 
*** *** ***
 
001:
001171221
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Стоянова, Кристина Иванова
 
245:
Регионално развитие и райониране на България :| Методология и управление : Автореферат /| Кристина Иванова Стоянова ; Науч. ръководител Нено Димов.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1,89 MB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
56 л. :| с табл., цв. к. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 4.4. Науки за Земята (Икон. и социална география на България. Райониране на България - Методологически проблеми)| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Социално-икономическа география"| 2020
 
504:
Библиогр. л. 52-56
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Регионално развитие| България.
 
651:
България| стопанско райониране.
 
700:
Димов, Нено Стоянов| науч. ръководител