Citation link:
 • Славянска граматика содержаща етимологiю и синтаксис сочинена у Шабцу граду Сербском, лета 1824 на употребленiе повереннему юности Сербске /Георгiй Захарiядис.
  • Предна корица
   • форзац
  • Форзац
   • форзац
  • Издателска корица
   • гръб издателска корица
  • Заглавна страница
   • гръб заглавна страница
   • [посвещение]
  • Илюстрация
  • [Обръщение от автора]
   • стр. [VI]
  • ПРЕДИСЛОВÏЕ.
   • стр. VIII
   • стр. IX
   • стр. X
   • стр. XI
   • стр. XII
   • стр. XIII
   • стр. XIV
   • стр. XV
   • стр. XVI
  • ВСТЪПЛЕНÏЕ. ИЗЯСНЕНÏЕ ЕТŸМОЛОГÏЕ.
   • стр. 2
   • стр. 3
   • стр. 4
  • ПЕРВА ГЛАВА [ИМЕНА]
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
   • стр. 13
   • стр. 14
   • стр. 15
   • стр. 16
   • стр. 17
   • стр. 18
   • стр. 19
   • стр. 20
   • стр. 21
   • стр. 22
   • стр. 23
   • стр. 24
   • стр. 25
   • стр. 26
   • стр. 27
   • стр. 28
   • стр. 29
   • стр. 30
   • стр. 31
   • стр. 32
   • стр. 33
   • стр. 34
   • стр. 35
   • стр. 36
   • стр. 37
   • стр. 38
   • стр. 39
   • стр. 40
   • стр. 41
   • стр. 42
   • стр. 43
   • стр. 44
   • стр. 45
   • стр. 46
   • стр. 47
   • стр. 48
   • стр. 49
   • стр. 50
   • стр. 51
   • стр. 52
   • стр. 53
   • стр. 54
   • стр. 55
   • стр. 56
   • стр. 57
   • стр. 58
   • стр. 59
   • стр. 60
   • стр. 61
   • стр. 62
   • стр. 63
   • стр. 64
   • стр. 65
   • стр. 66
   • стр. 67
   • стр. 68
   • стр. 69
   • стр. 70
   • стр. 71
   • стр. 72
   • стр. 73
   • стр. 74
   • стр. 75
   • стр. 76
   • стр. 77
   • стр. 78
   • стр. 79
   • стр. 80
   • стр. 81
   • стр. 82
   • стр. 83
   • стр. 84
   • стр. 85
   • стр. 86
   • стр. 87
   • стр. 88
   • стр. 89
   • стр. 90
   • стр. 91
   • стр. 92
   • стр. 93
   • стр. 94
   • стр. 95
   • стр. 96
   • стр. 97
  • ВТОРА ГЛАВА. МЕСТОИМЕНÏЮ.
   • стр. 99
   • стр. 100
   • стр. 101
   • стр. 102
   • стр. 103
   • стр. 104
   • стр. 105
   • стр. 106
   • стр. 107
   • стр. 108
   • стр. 109
  • ТРЕТА ГЛАВА [ГЛАГОЛ]
   • стр. 111
   • стр. 112
   • стр. 113
   • стр. 114
   • стр. 115
   • стр. 116
   • стр. 117
   • стр. 118
   • стр. 119
   • стр. 120
   • стр. 121
   • стр. 122
   • стр. 123
   • стр. 124
   • стр. 125
   • стр. 126
   • стр. 127
   • стр. 128
   • стр. 129
   • стр. 130
   • стр. 131
   • стр. 132
   • стр. 133
   • стр. 134
   • стр. 135
   • стр. 136
   • стр. 137
   • стр. 138
   • стр. 139
   • стр. 140
   • стр. 141
   • стр. 142
   • стр. 143
   • стр. 144
   • стр. 145
   • стр. 146
   • стр. 147
   • стр. 148
   • стр. 149
   • стр. 150
   • стр. 151
   • стр. 152
   • стр. 153
   • стр. 154
   • стр. 155
   • стр. 156
   • стр. 157
   • стр. 158
   • стр. 159
   • стр. 160
   • стр. 161
   • стр. 162
   • стр. 163
   • стр. 164
   • стр. 165
   • стр. 166
   • стр. 167
   • стр. 168
   • стр. 169
  • ЧЕТВЕРТА ГЛАВА. ПРИЧАСТÏЮ.
   • стр. 171
   • стр. 172
   • стр. 173
   • стр. 174
   • стр. 175
   • стр. 176
   • стр. 177
   • стр. 178
   • стр. 179
   • стр. 180
   • стр. 181
   • стр. 182
  • ПЕТА ГЛАВА. НАРЕЧИÏЮ.
   • стр. 184
   • стр. 185
  • ШЕСТА ГЛАВА [ПРЕДЛОЗИ]
   • стр. 187
  • СЕДМА ГЛАВА [СЪЮЗИ]
  • ОСМА ГЛАВА. МЕЖДУМЕТИÏЮ.
  • СŸNТАЗÏСЪ ИЛИ СОЧИNЕNÏЕ.
   • стр. 191
   • стр. 192
   • стр. 193
   • стр. 194
   • стр. 195
   • стр. 196
  • СОЧИNENÏЮ ОСАМЪ ЧАСТÏЙ СЛОВА.
  • ПЕРВА ГЛАВА. СОЧИNENÏЮ ИМЕНА.
   • стр. 198
   • стр. 199
   • стр. 200
   • стр. 201
   • стр. 202
   • стр. 203
   • стр. 204
   • стр. 205
   • стр. 206
   • стр. 207
   • стр. 208
   • стр. 209
   • стр. 210
   • стр. 211
   • стр. 212
   • стр. 213
  • ВТОРА ГЛАВА. СОЧИNENÏЮ МЕСТОИМЕНNÏА
   • стр. 215
   • стр. 216
   • стр. 217
   • стр. 218
   • стр. 219
   • стр. 220
   • стр. 221
  • ТРЕТА ГЛАВА. СОЧИNENÏЮ ГЛАГОЛА
   • стр. 223
   • стр. 224
   • стр. 225
   • стр. 226
   • стр. 227
   • стр. 228
   • стр. 229
   • стр. 230
   • стр. 231
   • стр. 232
   • стр. 233
   • стр. 234
   • стр. 235
   • стр. 236
   • стр. 237
   • стр. 238
   • стр. 239
  • ЧЕТВЕРТА ГЛАВА. СОЧИNENÏЮ ПРИЧАСТÏЯ
   • стр. 241
   • стр. 242
   • стр. 243
  • ПЕТА ГЛАВА. СОЧИNENÏЮ НАРЕЧÏА
   • стр. 245
  • ШЕСТА ГЛАВА. СОЧИNENÏЮ ПРЕДЛОГОВА.
   • стр. 247
   • стр. 248
   • стр. 249
   • стр. 250
  • СЕДМА ГЛАВА. СОЧИNENÏЮ СОЮЗОВА.
   • стр. 252
   • стр. 253
   • стр. 254
  • ОСМА ГЛАВА. СОЧИNENÏЮ МЕЖДОМЕТÏЯ.
   • стр. 256
  • ИЗЯСНЕНÏЕ.
   • стр. 258
   • стр. 259
   • стр. 260
  • [СЪДЪРЖАНИЕ]
   • стр. 262
  • ПОГРЕШКЕ.
  • ИМЕНА Г.Г.ПРИЛОЖНИКА.
   • стр. 265
   • стр. 266
   • стр. 267
   • стр. 268
   • стр. 269
   • стр. 270
   • стр. 271
   • стр. 272
  • Форзац
   • форзац
   • форзац
  • Задна корица