Citation link:
 • Народно просвѣщеніе за полза на Болгарскыте наставницы
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Народно просвѣщеніе
   • [с. 3]
   • 1-о За властьта на наставника
    • [с.] 4
    • [с.] 5
    • [с.] 6
   • 2-о за наказаніята
    • [с.] 7
    • [с.] 8
    • [с.] 9
   • 3-о За образованіето
    • [с.] 10
    • [с.] 11
   • 4-о За здравственностьта или за здравото состояніе на дѣцата
    • [с.] 12
   • 5-о За нравственното состояніе на наставника верху жителите на обществото между което живѣе
    • [с.] 13
  • Прибавленіе. Совѣтуванія камъ наставницыте на первоначалните Училища
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
  • Нравственно образованіе на первоначалнаго наставника или Житіе Филиксъ Молманово
   • Первый періодъ, ученія
    • [с.] 21
    • [с.] 22
    • [с.] 23
    • [с.] 24
    • [с.] 25
    • [с.] 26
    • [с.] 27
   • Вторый Періодъ
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • [с.] 30
    • [с.] 31
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
    • [с.] 35
    • [с.] 36
    • [с.] 37
    • [с.] 38
    • [с.] 39
    • [с.] 40
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]