Citation link:
Abstract:
Семейството на Никола Шавкулов (седнал в средата), търговец на кожи, баща на Василка Станчева.
 
Spatial:
България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
семейство Сирко Станчев
 
RightsHolder:
Кристиян Антонов
 
Identifier:
F14370387450924
 
Subject:
търговец; портрет; AthPlus