Current View
Citation link:
Title:
Междуобщинското сътрудничество - подход на стратегическо управление и иновации на местно ниво : Автореферат / Тихомира Костова ; Науч. ръководител Милена Стефанова ; Рец. Елена Ангелова Калфова-Войнова, Теодора Иванова Калейнска.
 
Creator:
Костова, Тихомира Александрова; Стефанова, Милена Христова науч. ръководител; Калфова, Елена Ангелова рец.; Калейнска, Теодора Иванова рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Възприетата форма на името на рец. Елена Ангелова Калфова-Войнова е Елена Ангелова Калфова; Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по науч. спец. 3.3. Политология (Публична администрация) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Публична администрация" 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Местно управление.
 
*** *** ***
 
001:
001173653
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Костова, Тихомира Александрова
 
245:
Междуобщинското сътрудничество - подход на стратегическо управление и иновации на местно ниво :| Автореферат /| Тихомира Костова ; Науч. ръководител Милена Стефанова ; Рец. Елена Ангелова Калфова-Войнова, Теодора Иванова Калейнска.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 991.0 KB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
[28] с. :| с табл. ;| 30 см.
 
500:
Възприетата форма на името на рец. Елена Ангелова Калфова-Войнова е Елена Ангелова Калфова| Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по науч. спец. 3.3. Политология (Публична администрация)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Публична администрация"| 2020
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Местно управление.
 
700:
Стефанова, Милена Христова| науч. ръководител| Калфова, Елена Ангелова| рец.| Калейнска, Теодора Иванова| рец.