Abstract:
Руско-турска война. Румънска военно полева болница и медицинския персонал настанени в околностите на Плевен.
 
Created:
1877
 
Spatial:
околностите на Плевен, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Дирекция ”Военноисторически музеи” – Плевен
 
Identifier:
F13516949900076
 
IsFormatOf:
B-I-1631
 
Subject:
болница; лекар; Руско-турска война; 1870; EuropeanaPhotography; EUPHOTOrussoturkishwar