Current View
Citation link:
Title:
Перфектност и интеграция на фондовите пазари от Югоизточна Европа - анализ чрез трансформация с вълнички : Авторефера / Боряна Цветанова Богданова ; Науч. ръководител Иван Иванов.
 
Creator:
Богданова, Боряна Цветанова; Иванов, Иван Ганчев науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", Проф. направление: 3.8 Икономика (Статистика и демография) СУ "Св. Климент Охридски", Стоп. фак., кат. "Статистика и иконометрия" 2014; Библиогр. с. 33-41; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
Subject:
Фондова борса Югоизточна Европа.; Финансов пазар Югоизточна Европа.; Иконометрия.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Богданова, Боряна Цветанова
 
245:
Перфектност и интеграция на фондовите пазари от Югоизточна Европа - анализ чрез трансформация с вълнички :| Авторефера /| Боряна Цветанова Богданова ; Науч. ръководител Иван Иванов.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 1,6 MB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
41 с. :| с цв. ил., диагр. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", Проф. направление: 3.8 Икономика (Статистика и демография)| СУ "Св. Климент Охридски", Стоп. фак., кат. "Статистика и иконометрия"| 2014
 
504:
Библиогр. с. 33-41
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
650:
Фондова борса| Югоизточна Европа.| Финансов пазар| Югоизточна Европа.| Иконометрия.
 
700:
Иванов, Иван Ганчев| науч. ръководител