Current View
Citation link:
Title:
Генериране и усилване на фемтосекунден оптичен континуум при параметрични процеси от втори порядък : Автореферат. / Александър Георгиев Гайдарджиев ; Науч. ръководител Иван Христов Бъчваров.
 
Creator:
Гайдарджиев, Александър Георгиев; Бъчваров, Иван Христов науч. ръководител
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация в частично изпълнение на изискванията за придобиване на образователна и науч. степен доктор, науч. направление" 4.1 Физ. науки, спец.: Физика на вълновите процеси (вкл. квантова електроника и нелинейна оптика) СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак. 2012; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Квантова теория.; Квантова електроника.; Оптоелектроника.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Гайдарджиев, Александър Георгиев
 
245:
Генериране и усилване на фемтосекунден оптичен континуум при параметрични процеси от втори порядък :| Автореферат. /| Александър Георгиев Гайдарджиев ; Науч. ръководител Иван Христов Бъчваров.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 3,10 MB)
 
260:
София,| 2012.
 
300:
44 л. :| с цв. сх., диагр. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| в частично изпълнение на изискванията за придобиване на образователна и науч. степен доктор, науч. направление" 4.1 Физ. науки, спец.: Физика на вълновите процеси (вкл. квантова електроника и нелинейна оптика)| СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак.| 2012
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Квантова теория.| Квантова електроника.| Оптоелектроника.
 
700:
Бъчваров, Иван Христов| науч. ръководител