Citation link:
Abstract:
Улица със месарски магазини.
 
Created:
1933-1935
 
Spatial:
Русе, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740671947
 
IsFormatOf:
ДА София, ф. 1К, оп. 2, а.е. 698.
 
Subject:
градски пейзаж; магазин; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOplacesruse