Current View
Citation link:
Title:
Екстремални задачи за малки и големи множества в графи : Автореферат / Асен Иванов Божилов ; Науч. ръководител Недялко Ненов.
 
Creator:
Божилов, Асен Иванов; Ненов, Недялко Димов науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Автореферат [на дисертация] за получаване на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 4.5 "Математика" (Алгебра и теория на числата) СУ "Св. Климент Охридски ", Фак. по математика и информатика 2014; Библиогр. с. 17-20; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2014]
 
Subject:
Множества задачи.; Графи, теория задачи.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Божилов, Асен Иванов
 
245:
Екстремални задачи за малки и големи множества в графи :| Автореферат /| Асен Иванов Божилов ; Науч. ръководител Недялко Ненов.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл: 468 KB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
20 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат [на дисертация]| за получаване на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 4.5 "Математика" (Алгебра и теория на числата)| СУ "Св. Климент Охридски ", Фак. по математика и информатика| 2014
 
504:
Библиогр. с. 17-20
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2014]
 
650:
Множества| задачи.| Графи, теория| задачи.
 
700:
Ненов, Недялко Димов| науч. ръководител