Current View
Citation link:
Title:
Числено изследване на статични и динамични режими в многослойни джозефсонови контакти : Автореферат / Иван Георгиев Христов ; Науч. ръководители Стефка Димова, Тодор Бояджиев.
 
Creator:
Христов, Иван Георгиев; Димова, Стефка Николаева науч. ръководител; Бояджиев, Тодор Любенов науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за придобиване на образователна и науч. степен "Доктор" в проф. направление 4.5 "Математика" по науч. спец.: 01.01.13 "Мат. моделиране и прил. на математиката" СУ "Св. Климент Охридски ", Фак. по математика и информатика 2014; Библиогр. с. 36-40; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2014]
 
Subject:
Математическа физика.; Числени методи.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Христов, Иван Георгиев
 
245:
Числено изследване на статични и динамични режими в многослойни джозефсонови контакти :| Автореферат /| Иван Георгиев Христов ; Науч. ръководители Стефка Димова, Тодор Бояджиев.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 3,78 MB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
40 с. :| с ил. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за придобиване на образователна и науч. степен "Доктор" в проф. направление 4.5 "Математика" по науч. спец.: 01.01.13 "Мат. моделиране и прил. на математиката"| СУ "Св. Климент Охридски ", Фак. по математика и информатика| 2014
 
504:
Библиогр. с. 36-40
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2014]
 
650:
Математическа физика.| Числени методи.
 
700:
Димова, Стефка Николаева| науч. ръководител| Бояджиев, Тодор Любенов| науч. ръководител