Citation link:
Abstract:
Град София. XXI Юбилеен конгрес на класните учители в България. На снимката: 1 Никола Станев - историк, дългогодишен председател на Класния учителски съюз 2 Досю Неганцов - дългогодишен председетел на Българския учителски съюз.
 
Created:
1926
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция София
 
RightsHolder:
РНБ ”Иван Вазов”, Пловдив
 
Identifier:
F13515185290591
 
Subject:
1920; професионално обединение; конгрес; EuropeanaPhotography; EUPHOTOprofessionalunions