Citation link:
Abstract:
Стичането на народа към Военния площад в Битоля за обявяването на Конституцията
 
Creator:
фотоателие ”Братя Манаки”
 
Created:
1908
 
Spatial:
Битоля, Турция
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Албум, посветен на обявяването на Конституцията в Битоля на 10 юли 1908 г.
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13733591080346
 
IsFormatOf:
ЦДА; ф. 3К; оп. 7; а.е. 443
 
Subject:
1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOevents