Current View
Citation link:
Title:
Творчески аспекти на специалните събития и тяхната интеграция в останалите маркетингови комуникации : Автореферат / Оля Николаева Иванова ; Науч. ръководител Христо Кафтанджиев.
 
Creator:
Иванова, Оля Николаева; Кафтанджиев, Христо Николов науч. ръководител
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", Проф. направление 3.5 (Обществени комуникации и информационни науки. Журналистика - Връзки с обществеността) СУ "Св. Климент Охридски", Фак по журналистика и масова комуникация, Кат. "Връзки с обществеността" 2013; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Реклама.; Маркетинг.; Комуникация.; Връзки с обществеността.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Иванова, Оля Николаева
 
245:
Творчески аспекти на специалните събития и тяхната интеграция в останалите маркетингови комуникации :| Автореферат /| Оля Николаева Иванова ; Науч. ръководител Христо Кафтанджиев.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 477 KB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
[29] с. :| с ил. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", Проф. направление 3.5 (Обществени комуникации и информационни науки. Журналистика - Връзки с обществеността)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак по журналистика и масова комуникация, Кат. "Връзки с обществеността"| 2013
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Реклама.| Маркетинг.| Комуникация.| Връзки с обществеността.
 
700:
Кафтанджиев, Христо Николов| науч. ръководител