Abstract:
Първи църковно-народен събор, участници: 1. Поп Тодор Илиев Тилков (Струмнички) - Струмишка епархия; 2. Поп Илия [Ресенски]; 3. Поп Петър К. Арнаудив - Червенска (Русенска) епархия; 4. Митрополит Иларион Макариополски - Екзархийски привременен съвет; 5. Марко Д. Баланов - Главен писар, Пловдивска епархия; 6. Митрополит Панарет Пловдивски - Екзархийски привременен съвет; 7. Митрополит Иларион Ловчански - Председател на екзархийския привременен съвет; 8. Митрополит Паисий Пловдивски - Екзархийски привременен съвет; 9. Бахчет Ефенди - преводач писар на турската кореспонденция на екзархията; 10. Архимандрит Виктор - Нишка епархия; 11. Тодор Щипски; 12 ?; 13 ?; 14. Георги Груев - Пловдивска епархия; 15. Стефан Петров Стефанов - Сливенска епархия, от Бургас; 16. Добри Чинтулов - Сливенска епархия; 17. Георги Гогов - Воденска епархия; 18. Захари х. Гюрков (Хаджигюрков) - Самоковска епархия; 19. Хаджи Мано Стоянов - Софийска епархия; 20 Димитър Ив. Гешов - Екзархийски привременен съвет, (комисар); 21. Хаджи Иванчо Хаджипенчович - Екзархийски привременен съвет; 22. Г. Стоянович; 23 Гавриил Кръстевич - Екзархийски привременен съвет; 24. Д-р Христо Стамболски - Екзархийски привременен съвет; 25. Д-р Стоян Чомаков - Екзархийски привременен съвет; 26. Хаджи Николи Минчооглу - Екзархийски привременен съвет; 27. Димитър ?; 28. Сава Хаджиилиев Доброплодни - Доростолска епархия; 29. Хаджи Господин Славов [Заарски] - Търновска епархия, от Стара Загора; 30. Стефан Шопов - писар на Ловчанския митрополит; 31. Стефан Камбуров - Екзархийски привременен съвет; 32. Костадин П. Шулев - Велешка епархия; 33 Хр. [Дупнички]; 34. Михаил Манчев - Охридска епархия; 35. Тодор Йовчев Кусев [Читолски] - Палагонийска (Битолска) епархия; 36. Н. Михайловски - Търново; 37. Христо Тодоров Стоянов - Софийска епархия; 38. Величко (Велико) Христов- Шуменски - Преславска епархия; 39. Никола Първанов - Видинска епархия; 40. Петър Кюстендилска; 41. Яков Геров - Одринска епархия; 42. Христо П. Тъпчилещов - Екзархийски привременен съвет, [комисар]; 43. Господин х. Иванов (Хаджииванов) - Варненска епархия; 44. Стоян (Стоянчо) Костов - Скопска епархия; 45. Дядо Христо - Капукехая - екзархийски посредник с Високата порта; 49. Костадин (Коста) Сарафов (Даскалов) - Неврокопска екзархия.
 
Created:
1871
 
Spatial:
Турция, Истанбул
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Портрети и снимки. Митрополити, духовни лица
 
RightsHolder:
РНБ ”Иван Вазов”, Пловдив
 
Identifier:
F13775912830146
 
IsFormatOf:
Ф V 40
 
Subject:
духовник; 1870; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople