Citation link:
 • Всеобща географія, за дѣцата / [В. Бардовски] ; Преведи отъ русскій языкъ Иванъ А. Богоевъ.
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац]
   • [Предна оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Часть пѫрва. Обща предуготовителна географιя.
   • [с. І]
   • [с. ІІ]
   • Предварителни познанιя.
   • Главни географически опредѣленія и главно дѣленіе на землята.
    • [с. 1]
    • [с.] 2
   • Отдѣленіе І. Европа.
    • Положение и предѣли на Европа.
     • [с.] 3
    • Страни на Европа.
     • [с.] 4
     • [с.] 5
     • [с.] 6
    • Европейски морета.
     • [с.] 7
     • [с.] 8
     • [с.] 9
    • Европейски заливи.
     • [с.] 10
     • [с.] 11
    • Европейски проливи.
     • [с.] 12
    • Европейски острови.
     • [с.] 13
     • [с.] 14
     • [с.] 15
     • [с.] 16
    • Полуострови, мысове и провлаци.
     • [с.] 17
     • [с.] 18
    • Езера въ Европѫ.
    • Планински бѫрда и волкани въ Европѫ.
     • [с.] 19
     • [с.] 20
    • Главни рѣки въ Европѫ.
     • [с.] 21
     • [с.] 22
     • [с.] 23
     • [с.] 24
     • [с.] 25
     • [с.] 26
     • [с.] 27
     • [с.] 28
     • [с.] 29
     • [с.] 30
     • [с.] 31
    • Отстраненни рѣки или долове въ Европѫ.
     • [с.] 32
     • [с.] 33
     • [с.] 34
     • [с.] 35
     • [с.] 36
     • [с.] 37
    • Дѣленιе на европейскитѣ сѣвѣрни страни.
     • Дѣленιе на Британскитѣ острови.
     • Дѣленιе на Данιя.
      • [с.] 38
     • Дѣленιе на Норвегιя.
     • Дѣленιе на Швецιя.
     • Дѣленιе на Россιя.
      • [с.] 39
      • Относително положеніе на частитѣ, които сѫставляватъ своѭтѫ Европейскѫ Россіѭ.
      • Внѫтршни централни губерніи.
       • [с.] 40
      • Внѫтршни околни губерніи.
      • Крайни губерніи.
       • [с.] 41
     • Дѣленιе на Полското царство.
     • Дѣленιе на Финляндското велико княжество.
      • [с.] 42
    • Дѣленιе на европейскитѣ средни страни.
     • Напрежно дѣленιе на Францιя.
      • Относително положеніе на провинціитѣ.
      • Сѣверни околни провинціи.
       • [с.] 43
      • Источни околни провинціи.
      • Южни околни провинціи.
      • Западни околни провинціи.
      • Сѣверни внѫтрешни провинціи.
       • [с.] 44
      • Источни внѫтрешни провинціи.
      • Западни внѫтрешни провинціи.
     • Дѣленιе на Голландιя.
      • [с.] 45
     • Дѣленιе на Белгιя.
     • Сѫставни части на Германιя.
      • [с.] 46
      • [с.] 47
      • [с.] 48
     • Дѣленιе на Пруссιя.
     • Дѣленιе на Венгрιя.
      • [с.] 49
     • Дѣленιе на Австрιя.
     • Дѣленιе на Швейцарιя.
      • [с.] 50
    • Дѣленιе на европейскитѣ южни страни.
     • Дѣленιе на Португаллιя.
      • [с.] 51
     • Дѣленιе на Испанιя.
      • [с.] 52
     • Дѣленιе на Италιя.
      • [с.] 53
      • [с.] 54
     • Дѣленιе на Грѫцιя.
      • [с.] 55
   • Отдѣленіе ІІ. Азιя.
    • Предѣли на Азιя.
    • Страни на Азιя.
     • [с.] 56
    • Азιятски морета.
     • Голѣми Азіятски морета.
     • [с.] 57
     • Малки Азіятски морета.
    • Азіятски заливи и проливи.
     • Главни Азіятски заливи.
      • [с.] 58
     • Главни Азіятски проливи.
    • Азіятски острови.
     • Главни купове на Азіятскитѣ острови.
      • [с.] 59
     • Главни Азіятски острови, които сѫ отдѣлно.
     • Острови, които сѫ на Сибирь.
     • Острови, които правѭтъ Японскѫтѫ Имперіѭ.
      • [с.] 60
     • Острови, които сѫ на Китай.
     • Острови, които сѫ на Португаллія.
     • Острови, които сѫ на Аравія.
     • Острови, които сѫ на Азіятската Турція.
     • Острови, които сѫ на Англія.
      • [с.] 61
     • Острови, които независятъ.
    • Азіятски полуострови и мысове.
     • Азіятски полуострови.
     • Главни Азіятски мысове.
      • [с.] 62
    • Азіятски езера и планини.
     • Главни Азіятски езера.
     • Главни планински бѫрда въ Азіѭ.
      • [с.] 63
     • Главни планински высокости въ Азіѭ.
    • Азιятски рѣки.
     • Главни Азіятски рѣки.
     • Рѣки, които текѫтъ на сѣверъ.
     • Рѣки, които текѫтъ на истокъ.
      • [с.] 64
     • Рѣки, които текѫтъ на югъ.
     • Рѣки, които текѫтъ на западъ.
    • Дѣленιе на азιятскитѣ страни.
     • Дѣленιе на Азιятската Россιя.
      • [с.] 65
     • Дѣленιе на Японската имперιя.
     • Дѣленιе на Китайската имперιя.
      • [с.] 66
     • Дѣленιе на Остъ-Индιйскιй источный полуостровъ.
     • Дѣленιе на Индостанъ.
      • [с.] 67
      • [с.] 68
     • Дѣленιе на Белуджистанъ.
     • Дѣленιе на Афганистанъ.
     • Дѣленιе на независима Татарιя.
      • [с.] 69
     • Дѣленιе на Персιя.
     • Дѣленιе на Аравιя.
     • Дѣленιе на Азιятска Турцιя.
      • [с.] 70
   • Отдѣленіе ІІІ. Африка.
    • Предѣли на Африка.
    • Африкански страни. Дѣленιе на Африка.
     • [с.] 71
    • Африкански морета, заливи и проливи.
     • Африкански морета.
     • Африкански заливи.
      • [с.] 72
     • Африкански проливи.
    • Африкански острови.
     • Острови въ Атлантическій океанъ.
     • Острови въ Индѣйското море.
      • [с.] 73
     • Острови, които сѫ на Французитѣ.
     • Острови, които сѫ на Англичанитѣ.
     • Острови, които сѫ на Испанцитѣ.
     • Острови, които сѫ на Португальцитѣ.
     • Независими острови.
      • [с.] 74
    • Африкански мысове.
    • Африкански езера и планини.
     • Африкански езера.
     • Африкански, главни планински бѫрда.
      • [с.] 75
    • Африкански рѣки.
     • [с.] 76
    • Дѣленιе на африканскитѣ главни страни и на европейскитѣ владѣнιя.
     • Дѣленιе на Египетъ.
     • Дѣленιе на Варварιя.
     • Дѣленιе на Гвинея.
      • [с.] 77
     • Дѣленιе на Нигрицιя.
    • Европейски владѣнιя въ Африкѫ.
     • Французски владѣнιя.
     • Англійски владѣнιя.
     • Испански владѣнιя.
      • [с.] 78
     • Португальски владѣнія.
     • Датски владѣнія.
   • Отдѣленіе ІV. Америка.
    • Предѣли и главно дѣленιе на Америка.
    • Физическо дѣленιе на Америка.
     • [с.] 79
    • Американски страни.
     • Дѣленιе на Сѣверна Америка.
     • Дѣленιе на Южна Америка.
    • Американски морета.
     • [с.] 80
    • Американски заливи и проливи.
     • Американски голѣми заливи.
     • Американски малки заливи.
    • Заливи на Атлантическій океанъ.
     • [с.] 81
     • Заливи на Источный океанъ.
     • Американски проливи.
    • Главни американски острови.
     • Дѣленιе на американскитѣ острови.
      • [с.] 82
     • Острови на Гудзоновъ заливъ.
     • Острови въ заливъ Святаго Лаврентія.
     • Острови въ Атлантическій океанъ.
      • [с.] 83
     • Острови между Атлантическій океанъ и Антильско море.
      • [с.] 84
     • Острови, които сѫ на югъ въ Америкѫ.
     • Острови въ Великій океанъ.
      • [с.] 85
     • Острови въ Берингово море.
      • [с.] 86
    • Американски полуострови и мысове.
     • Американски мысове при Атлантическій океанъ.
      • [с.] 87
     • Мысове при Тихо море.
    • Американски езера, планини и волкани.
     • Американски езера.
      • [с.] 88
     • Американски, главни планински бѫрда.
     • Американски главни волкани.
    • Американски главни рѣки.
     • [с.] 89
     • [с.] 90
    • Дѣленιе на американскитѣ страни.
     • Дѣленιе на Нова Британιя.
      • [с.] 91
     • Дѣленιе на Соединенни штатове.
     • Дѣленιе на Мексиканскитѣ штатове.
      • [с.] 92
     • Дѣленιе на Гватимала.
     • Дѣленιе на Колумбιя.
     • Дѣленιе на Перу.
     • Дѣленιе на Боливιя.
      • [с.] 93
     • Дѣленιе на Хили.
     • Дѣленιе на Ла-Плата.
     • Дѣленιе на Урагвайската республика.
     • Дѣленιе на Бразилιя.
      • [с.] 94
     • Дѣленιе на Гвιана.
   • Отдѣленіе V. Океанιя.
    • Широкость и дѣленιе на Океанιя.
     • [с.] 95
    • Нотазιя.
     • Дѣленιе на Нотазιя.
     • Зондски острови.
     • Молукски острови.
     • Филиппински острови.
      • [с.] 96
    • Австралιя.
     • Сѫставни части на Австралιя.
      • [с.] 97
    • Полинезιя.
     • Дѣленιе на Полинезιя.
     • Сѣверна Полинезія.
     • Южна Полинезія
      • [с.] 98
    • Европейски океански владѣнιя.
     • [с.] 99
     • [с.] 100
  • Часть втора. Историческа, физическа и политическа географιя.
   • [с. 101]
   • [с. 102]
   • Предварителни познанιя.
    • 1. Народонаселенιе на земный глобусъ.
     • [с. 103]
    • 2. Главни племена.
    • Степени на образованностьта.
     • [с.] 104
    • 4. Вѣри.
     • [с.] 105
     • [с.] 106
    • 5. Езицы.
     • [с.] 107
    • 6. Образи на правленιето.
     • [с.] 108
   • Отдѣленιе І. Европа.
    • Британски острови.
     • Историческо описваніе на Британскитѣ острови.
      • [с.] 109
      • [с.] 110
     • Мѣстоположеніе, климатъ и главни произведенія на Британскитѣ острови.
      • [с.] 111
     • Прокопи въ Британскытѣ островы.
     • Любопытни нѣща въ Британскытѣ островы.
     • Причини на Англійското богатство и величество.
      • [с.] 112
     • Жителье, вѣра и образъ на правленіето въ Британскытѣ островы.
     • Главни градове въ Англіѭ.
      • Въ сѣвернытѣ графства:
       • [с.] 113
      • Въ источнитѣ графства:
       • [с.] 114
      • Въ южнитѣ графства:
       • [с.] 115
      • Въ среднытѣ графства:
       • [с.] 116
     • Главни градове въ Шотландіѭ.
      • [с.] 117
     • Главни градове въ Ирландіѭ.
    • Данιя.
     • Историческо описваніе на Данія.
      • [с.] 118
     • Мѣстоположеніе, климатъ и главни произведенія на Данія.
      • [с.] 119
     • Жителье, вѣра и образъ на правленіето въ Даніѭ.
     • Главни градове въ Даніѭ.
      • На сухѫтѫ землѭ:
       • [с.] 120
      • На островытѣ:
    • Норвгιя.
     • Историческо описваніе на Норвегія.
      • [с.] 121
     • Мѣстоположеніе, климатъ и главни произведенія на Норвегія.
      • [с.] 122
     • Жителье, вѣра и образъ на правленіето въ Норвегіѭ.
     • Главни градове въ Норвегіѭ.
    • Швецιя.
     • Историческо описваніе на Швеція.
      • [с.] 123
     • Мѣстоположеніе, климатъ и главни произведенія на Швеція.
      • [с.] 124
     • Жителье, вѣра и образъ на правленіето въ Швеціѭ.
     • Главни градове въ Швеціѭ.
      • [с.] 125
    • Францιя.
     • Историческо описваніе на Франція.
      • [с.] 126
      • [с.] 127
     • Мѣстоположеніе, климатъ и главни произведенія на Франція и проч.
      • [с.] 128
     • Жителье, правленіе и вѣра въ Франціѭ.
      • [с.] 129
     • Главни градове въ Франціѭ.
     • Приморски градове.
      • При Британскій прокопъ:
       • [с.] 130
      • При Атлантическій океанъ.
       • [с.] 131
       • [с.] 132
      • При Средиземно море.
     • Внѫтрешни градове.
      • Градове на Сенскій бассейнъ
       • [с.] 133
       • [с.] 134
       • [с.] 135
      • Градове на Рейнскій бассейнъ.
       • [с.] 136
      • Градове на Ронскій бассейнъ.
       • [с.] 137
      • Градове на Гароннскій бассейнъ.
       • [с.] 138
    • Европейска Россιя.
     • Историческо описваніе на Россія.
      • [с.] 139
      • [с.] 140
      • [с.] 141
     • Мѣстоположеніе, климатъ и главни произведенія на Европейска Россія.
      • [с.] 142
      • [с.] 143
     • Жителье, вѣра и правленіе въ Европейскѫ Россіѭ.
     • Главни градове въ Европейскѫ Россіѭ.
      • Градове въ внѫтрешнитѣ централны губерніи
       • [с.] 144
       • [с.] 145
      • Градове въ сѣвернытѣ околны губерніи.
       • [с.] 146
      • Градове въ источнитѣ околны губерніи.
       • [с.] 147
      • Градове въ южнитѣ околны губерніи.
       • [с.] 148
       • [с.] 149
      • Градове въ западнитѣ околны губерніи.
       • [с.] 150
      • Градове въ сѣвернытѣ попредѣлны губерніи.
       • [с.] 151
      • Градове въ источнитѣ попредѣлны губерніи.
       • [с.] 152
      • Градове въ южнытѣ попредѣлны губерніи, областы и градоначалства.
       • [с.] 153
       • [с.] 154
      • Градове въ западнитѣ попредѣлны губерніи.
       • [с.] 155
       • [с.] 156
       • [с.] 157
    • Главни градове въ Польско Царство.
     • [с.] 158
    • Главни градове въ Велико Финляндско Княжество.
     • [с.] 159
    • Голландιя.
     • Историческо описваніе на Голландія.
      • [с.] 160
      • [с.] 161
     • Мѣстоположеніе, климатъ и главни произведенія на Голландія.
      • [с.] 162
     • Жителье, правленіе и вѣра въ Голландіѭ.
     • Главни градове въ Голландіѭ.
      • [с.] 163
      • [с.] 164
    • Белгιя.
     • Историческо описваніе на Белгія.
      • [с.] 165
     • Мѣстоположеніе, климатъ и главни произведенія на Белгія.
     • Жителье, правленіе, вѣра и проч.
     • Главни градове въ Белгіѭ.
      • [с.] 166
      • [с.] 167
    • Германιя или Германскιй союзъ.
     • Историческо описваніе на Германія.
      • [с.] 168
      • [с.] 169
      • [с.] 170
     • Мѣстоположеніе, климатъ и главни произведенія на Германія.
      • [с.] 171
     • Жителье, вѣра и правленіе въ Германіѭ.
     • Кралевства.
      • 1. Вюртембергского Кралевство
       • [с.] 172
      • 2. Баварско Кралевство
       • [с.] 173
       • [с.] 174
      • 3. Саксонско Кралевство
       • [с.] 175
      • 4. Ганноверско Кралевство
       • [с.] 176
     • Велики герцогства.
      • 1. Велико Герцогство Баденско
       • [с.] 177
      • 2. Велико Герцогство Люксембургско
      • 3. Велико Герцогство, Гессенъ-Дармштатско
      • 4. Курфиршество Гессенско
       • [с.] 178
      • 5. Велико Герцогство Саксенъ-Веймарско
      • 6. Велико Герцогство Ольденбургско
       • [с.] 179
      • 7 и 8. Велики Герцогства Мекленбургски, Мекленбургъ-Шверинско и Мекленбургъ-Стрелицко
       • [с.] 180
     • Герцогства.
      • [с.] 181
     • Княжества.
      • [с.] 182
      • [с.] 183
     • Слободни градове.
      • [с.] 184
    • Прусιя.
     • Историческо описваніе на Пруссія.
      • [с.] 185
     • Жителье и вѣра въ Пруссіѭ.
      • [с.] 186
     • Главни градове въ Прусскытѣ провинціи, които сѫставляватъ часть на Германскій Союзъ.
      • [с.] 187
      • [с.] 188
      • [с.] 189
     • Главни градове въ провинціитѣ извѫнъ Германскій Союзъ.
      • [с.] 190
     • Слободный градъ Краковъ.
    • Венгрιя.
     • Историческо описваніе на Венгрія.
      • [с.] 191
     • Мѣстоположеніе, климатъ и главни произведенія на Венгрія.
     • Жителье, вѣра и правленіе въ Венгріѭ.
      • [с.] 192
     • Главни градове въ Венгріѭ.
      • [с.] 193
    • Австрιя.
     • Историческо описваніе на Австрія.
      • [с.] 194
     • Жителье и вѣра въ Австріѭ.
     • Главни градове въ Австрійскытѣ провинціи, които сѫставляватъ часть на Германскій Союзъ.
      • [с.] 195
      • [с.] 196
      • [с.] 197
     • Главни градове въ Австрійскытѣ провинціи, които не влазѭтъ въ сѫставѫтъ на Германскій Союзъ.
      • [с.] 198
    • Швейцарιя.
     • Историческо описваніе на Швейцаіря.
      • [с.] 199
      • [с.] 200
     • Мѣстоположеніе, климатъ и главни произведенія на Швейцарія.
      • [с.] 201
     • Жителье, правленіе, вѣра и проч.
      • [с.] 202
     • Главни градове въ Швейцаріѭ.
      • Въ Католическытѣ кантоны:
       • [с.] 203
      • Въ Протестантскытѣ кантоны:
       • [с.] 204
    • Португаллιя.
     • Историческо описваніе на Португаллія.
      • [с.] 205
      • [с.] 206
     • Мѣстоположеніе, климатъ и главни произведенія на Португаллія.
     • Жителье вѣра и правленіе въ Португалліѭ.
      • [с.] 207
     • Главни градове въ Португалліѭ.
      • [с.] 208
    • Испанιя.
     • Историческо описваніе на Испанія.
      • [с.] 209
      • [с.] 210
     • Мѣстоположеніе и климатъ на Испанія.
     • Главни произведенія и естественни нѣща на Испанія.
      • [с.] 211
     • Жителье, вѣра и правленіе въ Испаніѭ.
     • Главни градове въ Испаніѭ.
      • [с.] 212
      • Въ внѫтрешнытѣ провинціи
       • [с.] 213
       • [с.] 214
      • Въ южнитѣ провинціи
       • [с.] 215
      • Въ источнитѣ провинціи
       • [с.] 216
    • Италιя.
     • Историческо описваніе на Италія.
      • [с.] 217
      • [с.] 218
     • Мѣстоположеніе и климатъ на Италія.
      • [с.] 219
     • Главни произведенія на Италія.
      • [с.] 220
     • Жителье, вѣра и правленіе въ Италіѭ.
     • Главни градове въ Италіѭ.
      • Въ Сардинско Кралевство:
       • [с.] 221
       • [с.] 222
      • Въ Ломбардо-Венеціянско Кралевство:
       • [с.] 223
      • Въ Велико Герцогство Тосконско:
       • [с.] 224
      • Въ Церковнѫ Область:
       • [с.] 225
      • Въ Неаполитанско Кралевство:
       • [с.] 226
      • Въ Сициліѭ:
       • [с.] 227
      • Въ Герцогство Пармѫ:
      • Въ Герцогство Моденѫ:
      • Въ Герцогство Луккѫ:
      • Отъ островытѣ, които зависятъ отъ Италіѭ, по главни сѫ:
       • [с.] 228
       • [с.] 229
    • Грѫцιя.
     • Происхожденіе и сегашно состояніе на Грѫція.
      • [с.] 230
     • Мѣстоположеніе, климатъ и главни произведенія на Грѫція.
     • Главни градове на Грѫцкій материкъ
      • [с.] 231
      • [с.] 232
     • Отъ Островитѣ, които принадлежатъ на Грѫція, най главни сѫ.
    • Іонически острови.
     • [с.] 234
   • Отдѣленιе ІІ. Азιя.
    • Общо прегледванιе на Азιя.
     • [с.] 235
    • Азιятска Россιя.
     • Сибирь.
      • Мѣстоположеніе, климатъ и главни произведенія на Сибирь.
       • [с.] 236
      • Жителье на Сибирь.
      • Главни градове на Сибирь.
       • [с.] 237
       • [с.] 238
     • Кавказιя.
      • Мѣстоположеніе, климатъ и главни произведенія на Кавказія.
       • [с.] 239
      • Жителье на Кавказія.
      • Главни градове на Кавказіѭ.
       • [с.] 240
       • [с.] 241
    • Японιя.
     • Мѣстоположеніе, климатъ и главни произведенія на Японія.
     • Жителье, вѣра и правленіе въ Японіѭ.
     • Главни градове въ Японіѭ.
      • [с.] 242
    • Китайска имперιя.
     • Мѣстоположеніе и климатъ на Китай.
      • [с.] 243
     • Главни произведенія на Китайската Имперія.
     • Жителье, вѣра и правленіе въ Китай.
      • [с.] 244
     • Главни градове въ Китай
      • [с.] 245
    • Индо-Китай.
     • Мѣстоположеніе и климатъ въ Индо-Китай.
      • [с.] 246
     • Главни произведенія на Индо-Китай.
      • [с.] 247
     • Жителье и вѣра въ Индо-Китай.
     • Главни градове въ Индо-Китай.
    • Индιя или Индостанъ.
     • Историческо описваніе на Индія.
      • [с.] 248
      • [с.] 249
     • Мѣстоположеніе и климатъ на Индія.
      • [с.] 250
     • Главни произведенія на Индія.
      • [с.] 251
     • Жителье и вѣра въ Индіѭ.
      • [с.] 252
     • Главни градове въ Индіѭ.
      • [с.] 253
      • [с.] 254
      • [с.] 255
     • Отъ островытѣ, които сѫ смѣсени съ Индостанъ, главни сѫ:
      • [с.] 256
    • Белуджистанъ.
     • [с.] 257
    • Афганистанъ.
     • Произведеніята
     • Главни градове въ Афганистанъ.
      • [с.] 258
    • Независима Татарιя или Туркестанъ.
     • Главни народи, които населяватъ тѫѭ странѫ, сѫ:
      • [с.] 259
     • Главни градове въ Независимѫ Татаріѭ:
      • [с.] 260
    • Персιя или Иранъ.
     • Мѣстоположеніе, климатъ и главни произведенія на Персія.
      • [с.] 261
     • Жителье, вѣра и правленіе въ Персіѭ.
      • [с.] 262
     • Главни градове въ Персіѭ.
      • [с.] 263
    • Аравιя.
     • Мѣстоположеніе и климатъ въ Аравіѭ.
      • [с.] 264
     • Главни Аравійски произведенія.
     • Жителье, вѣра и правленіе въ Аравіѭ.
      • [с.] 265
      • [с.] 266
     • Главни градове въ Аравіѭ.
      • [с.] 267
    • Азιятска Турцιя.
     • Кратко описваніе на напрежното и сегашното состояніе на Азіятска Турція.
      • [с.] 268
     • Мѣстоположеніе, климатъ и главни произведенія на Азіятска Турція.
      • [с.] 269
     • Фабрики и тѫрговія на Азіятска Турціѭ.
     • Жителье, правленіе и вѣра на Азіятска Турція.
      • [с.] 270
     • Главни градове въ Азіятскѫ Турціѭ.
      • [с.] 271
      • [с.] 272
      • [с.] 273
     • Отъ островытѣ, които принадлежатъ на Азіятска Турція, по главни сѫ:
      • [с.] 274
   • Отдѣленιе ІІІ. Африка.
    • Общо прегледванιе на Африка.
     • Климатъ, земля и главни произведенія на Африка.
      • [с.] 275
      • [с.] 276
      • [с.] 277
     • Главни Африкански племена.
      • [с.] 278
     • Вѣра, правленіе и образованость въ Африка.
      • [с.] 279
    • Египетъ.
     • Историческо описваніе на Египетъ.
      • [с.] 280
     • Мѣстоположеніе, климатъ и главни произведенія на Египетъ.
     • Жителье въ Египетъ.
      • [с.] 281
     • Главни градове въ Египетъ.
      • [с.] 282
      • [с.] 283
    • Варварιя.
     • Мѣстоположеніе, климатъ и главни произведенія на Варварія.
      • [с.] 284
     • Жителье и правленіе въ Варваріѭ.
      • [с.] 285
     • Главни градове въ Варваріѭ.
      • [с.] 286
     • Главни градове въ другитѣ Африканскы страны.
      • [с.] 287
    • Африкански острови.
     • Най главни отъ Африканскитѣ островы сѫ:
      • На Атлантическій океанъ:
       • [с.] 288
      • На Индѣйско море:
       • [с.] 289
       • [с.] 290
   • Отдѣленιе ІV. Америка.
    • Общо прегледванιе на Америка.
     • Открытιе на Америка.
     • Народонаселеніе, вѣра и правленіе въ Америка.
      • [с.] 291
    • Русски американски владѣнιя.
     • [с.] 292
    • Гренландιя.
     • [с.] 293
    • Нова Британιя.
     • [с.] 294
     • Жителье въ Новѫ Британіѭ
     • Главни градове въ Новѫ Британіѭ:
      • [с.] 295
    • Соединенни штатове.
     • Происхожденіе на Соединенни Штатове.
      • [с.] 296
     • Мѣстоположеніе, климатъ и главни произведенія на Соединенни Штатове.
      • [с.] 297
     • Жителье въ Соединенны Штатове.
     • Главни градове въ Соединенны Штатове.
      • [с.] 298
    • Мексика или Мексикански штатове.
     • Происхожденіе и жителье на Мексика.
     • Мѣстоположеніе, климатъ и главни произведенія на Мексика.
      • [с.] 299
     • Главни градове въ Мексикѫ.
      • [с.] 300
    • Гватимала или Средни американски штатове.
     • [с.] 301
    • Антильски острови.
     • [с.] 302
     • Климатъ и главни произведенія на Антильскитѣ острови.
      • [с.] 303
     • Най главни отъ Антильскитѣ острови сѫ:
      • [с.] 304
    • Колумбιя.
     • Происхожденіе и жителье на Колумбія.
      • [с.] 305
     • Мѣстоположеніе, климатъ и главни произведенія на Колумбія.
      • [с.] 306
     • Главни градове въ Колумбіѭ.
    • Перу.
     • Происхожденіе и жителье на Перу.
      • [с.] 307
     • Мѣстоположеніе, климатъ и главни произведенія на Перу.
      • [с.] 308
     • Главни градове въ Перу:
    • Боливιя или Врѫхньо Перу.
     • Происхожденіе и жителье на Боливія.
     • Мѣстоположеніе и главни произведенія на Боливія.
      • [с.] 309
     • Главни градове въ Боливіѭ.
    • Хили.
     • Происхожденіе и жителье на Хили.
      • [с.] 310
     • Мѣстоположеніе, климатъ и главни произведенія на Хили.
      • [с.] 311
    • Патагонιя.
    • Ла-Плата.
     • Происхожденіе и жителье на Ла-Плата.
     • Мѣстоположеніе и главни произведенія на Ла-Плата.
      • [с.] 333 [c. 312]
     • Главни градове на Ла-Платѫ:
    • Уругвай.
    • Парагвай.
     • Происхожденіе и жителье на Парагвай.
      • [с.] 334 [c. 313]
     • Мѣстоположеніе и главни мѣста на Парагвай.
    • Бразилιя.
     • Происхожденіе и жителье на Бразиліѭ.
      • [с.] 335 [c. 314]
     • Мѣстоположеніе, климатъ и главни произведенія на Бразилія.
      • [с.] 336 [c. 315]
     • Главни градове въ Бразиліѭ:
    • Гвιана.
     • [с.] 337 [c. 316]
     • Мѣстоположеніе, климатъ и главни произведенія на Гвіана, гдѣто принадлежи на Европейцитѣ.
      • [с.] 338 [c. 317]
   • Отдѣленιе V. Океанιя.
    • Общо прегледванιе на Океанιя.
     • Открытие на Океанιя.
      • [с.] 339 [c. 318]
     • Жителье, вѣра и правленіе на Океаніѭ.
      • [с.] 340 [c. 319]
    • Нотазιя.
     • Мѣстоположеніе и климатъ въ Нотазіѭ.
     • Главни произведенія на Нотазія.
      • [с.] 341 [c. 320]
     • Главни острови на Нотазія съ главнытѣ си работы.
      • [с.] 342 [c. 321]
      • [с.] 343 [c. 322]
    • Австралιя и Полинезιя.
     • Мѣстоположеніе и климатъ на Австраліа и Полинезія.
      • [с.] 344 [c. 323]
     • Главни произведенія на Австраліа и Полинезія
      • [с.] 345 [c. 324]
     • Главни острови на Австраліа съ любопытнытѣ имъ работы.
      • [с.] 346 [c. 325]
      • [с.] 347 [c. 326]
     • Главни острови на Полинезія съ тѣхнытѣ любопытны работы.
      • [с.] 348 [c. 327]
      • [с.] 349 [c. 328]
  • Часть третя. Математическа географιя.
   • [с. 350] [c. 329]
   • [с. 351] [c. 330]
   • Геометрически познанιя.
    • [с. 352] [c. 331]
    • [с.] 353 [c. 332]
    • [с.] 354 [c. 333]
    • [с.] 355 [c. 334]
    • [с.] 356 [c. 335]
   • За сичкѫ вселеннаι-ѫ.
    • Космографическо опредѣленіе.
     • [с.] 357 [c. 336]
    • Свѣтила.
     • Опредѣленіе на различнитѣ небесни свѣтила.
      • [с.] 358 [c. 337]
    • [с.] 359 [c. 338]
    • Привлекателна и оттласкателна сила.
     • [с.] 360 [c. 339]
    • Птоломеова система.
     • [с.] 361 [c. 340]
    • Коперникова система.
     • [с.] 362 [c. 341]
    • Недостатки на Птоломеовата система.
     • [с.] 363 [c. 342]
    • Таблица на планетната система.
     • [c. 342а]
     • [c. 342б]
     • [с.] 364 [c. 343]
    • Превосходства на Коперниковата система.
     • [с.] 365 [c. 344]
     • [с.] 366 [c. 345]
   • Точки, линιи и крѫгове на сферата.
    • [с.] 367 [c. 346]
    • [с.] 368 [c. 347]
    • [с.] 369 [c. 348]
    • Земна ось
     • [с.] 370 [c. 349]
    • Земни полюси.
    • Земный екваторъ.
     • [с.] 371 [c. 350]
    • Земный меридіанъ.
    • Горизонтъ.
     • [с.] 372 [c. 351]
    • Раздѣленіе на горизонтѫтъ и главни страни на свѣтѫтъ.
     • [с.] 373 [c. 352]
    • Тропици.
     • [с.] 374 [c. 353]
    • Полярни крѫгове.
    • Еклиптика.
     • [с.] 375 [c. 354]
   • За слѫцето.
    • [с.] 376 [c. 355]
   • Видъ на землята.
    • [с.] 377 [c. 356]
    • [с.] 378 [c. 357]
    • Привлекателна сила на землята.
    • Неравности на землата, спорѣдъ нейнѫтѫ валчевинѫ.
     • [с.] 379 [c. 358]
   • Атмосфера.
    • [с.] 380 [c. 359]
   • Времена на годината.
    • [с.] 381 [c. 360]
    • [с.] 382 [c. 361]
   • За широчинѫтѫ и дѫлжинѫтѫ.
    • [с.] 383 [c. 362]
    • [с.] 384 [c. 363]
    • Какъ ся опредѣлява на едно мѣсто широчината.
     • [с.] 385 [c. 364]
    • Какъ ся опредѣлява дѫлжината на едно мѣсто.
    • Пѫрвый меридіанъ.
    • Величената на градуситѣ за широчинѫтѫ и дѫлжинѫтѫ.
     • [с.] 386 [c. 365]
    • № 1 Таблица на измѣненіето на градуситѣ на дѫлжината.
   • Положенιе на сферата.
    • [с.] 387 [c. 366]
    • Право положеніе на сферата.
    • Параллелно положеніе на сферата.
     • [с.] 388 [c. 367]
    • Полегато положеніе на сферата.
    • Раздѣленіе на Земный Глобусъ отъ тропицытѣ и полярнитѣ крѫгове на пяь части, и имената на жительетѣ на тія различни части спорѣдъ сѣнкытѣ имъ.
     • [с.] 389 [c. 368]
     • [с.] 390 [c. 369]
    • Названіе на жительетѣ на Земный Глобусъ, спорѣдъ различнѫтѫ широчинѫ и дѫлжинѫ.
     • [с.] 391 [c. 370]
     • [с.] 392 [c. 371]
     • [с.] 393 [c. 372]
     • [с.] 394 [c. 373]
   • За математическιй климатъ.
    • [с.] 395 [c. 374]
   • За лунѫтѫ.
    • [с.] 396 [c. 375]
    • [с.] 397 [c. 376]
    • Фази на луната.
    • Названія на фазитѣ на луната.
     • [с.] 398 [c. 377]
    • Относително положеніе на лунната орбита камъ земната орбита.
     • [с.] 399 [c. 378]
   • За затулванιята.
    • [с.] 400 [c. 379]
   • За планетытѣ.
    • Главни планети сѫ:
     • [с.] 401 [c. 380]
     • [с.] 402 [c. 381]
   • За кометытѣ.
    • [с.] 403 [c. 382]
    • [с.] 404 [c. 383]
   • За неподвижнытѣ звѣзды.
    • [с.] 405 [c. 384]
    • Раздѣленіе на неподвижнитѣ звѣзди по свѣтлинѫтѫ и числото имъ.
     • [с.] 406 [c. 385]
   • Календарь.
    • [с.] 407 [c. 386]
    • Юліанскій календарь или старый стиль и Грегоріанскій календарь или новый стиль.
     • [с.] 408 [c. 387]
    • Раздѣленіе на годината.
     • [с.] 409 [c. 388]
    • Лунна година.
    • Лунный мѣсяцъ.
    • День, истинно время и средньо время.
     • [с.] 410 [c. 389]
     • [с.] 411 [c. 390]
   • Предложенιя.
    • [с.] 412 [c. 391]
    • [с.] 413 [c. 392]
   • № 2 Таблица, която показва пѫтнытѣ мѣркы въ Россіѭ.
    • [с.] 414 [c. 393]
   • Прибавленιе на втората часть. Сравнителна таблица на пространството и на неселаностьта (напосока)
    • [с. 415] [c. 394]
    • [с.] 416 [c. 395]
    • [с.] 417 [c. 396]
    • [с.] 418 [c. 397]
    • [с.] 419 [c. 398]
   • Най населеннитѣ градове.
    • [с.] 420 [c. 399]
    • [с.] 421 [c. 400]
    • [с.] 421 [c. 401]
  • Почетннитѣ имена на спомоществовальетѣ.
   • [с. 402]
   • [с. 403]
   • [с. 404]
   • [с. 405]
   • [с. 406]
   • [с. 407]
   • [с. 408]
   • [с. 409]
   • [с. 410]
   • [с. 411]
   • [с. 412]
  • Заглавленιе.
   • [с. 413]
   • [с. 414]
   • [с. 415]
  • Сбѫркванιя.
   • [с. 416]
   • [с. 417]
   • [с. 418]
  • И. І.
   • [с. І]
   • [с. ІІ]
  • И. ІІ.
   • [с. І]
  • И. ІІІ.
   • [с. І]
   • [с. ІІ]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Задна оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]