Citation link:
  • Нова песнопойка от Европейската война през 1915-1916 год. за загиналите войници /Съставил Ст. К. Дурчев от с. Златарица, околия Еленска.
    • Заглавна страница