Current View
Citation link:
Title:
Адаптивни софтуерни системи за електронно обучение : Автореферат / Десислава Дакова Василева ; Науч. ръководител Боян Бончев.
 
Creator:
Василева, Десислава Дакова; Бончев, Боян Паскалев
 
Date:
2011 [issued] 2011.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" по науч. специалност: 01.01.12 "Информатика" / СУ "Св. Климент Охридски. Фак. по математика и информатика 2011; Библиогр. с. 36-37; Съдържа и Публ. по темата; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Дистанционно обучение дисертации.; Образование и просвета автоматизация дисертации.; Информационни и комуникационни технологии приложение в образованието и просветата дисертации.; Програмирано обучение дисертации.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Василева, Десислава Дакова
 
245:
Адаптивни софтуерни системи за електронно обучение :| Автореферат /| Десислава Дакова Василева ; Науч. ръководител Боян Бончев.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 1,64МB)
 
260:
София,| 2011.
 
300:
38 с. :| с диагр., сх. ;| 30 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" по науч. специалност: 01.01.12 "Информатика" /| СУ "Св. Климент Охридски. Фак. по математика и информатика| 2011
 
504:
Библиогр. с. 36-37
 
505:
Съдържа и Публ. по темата
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Дистанционно обучение| дисертации.| Образование и просвета| автоматизация| дисертации.| Информационни и комуникационни технологии| приложение| в образованието и просветата| дисертации.| Програмирано обучение| дисертации.
 
700:
Бончев, Боян Паскалев