• Български писатели Т. 8.
    • Предзаглавна страница
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев