Current View
Title:
Правни аспекти на членството на България в Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) : Автореферат / Димана Кирилова Дерменджиева-Драмова ; Науч. ръководител Благой Видин.; Legal aspects of the Bulgarian membership in the North Atlantic treaty organization /NATO/ Dimana Kirilova Dermendjieva-Dramova
 
Creator:
Дерменджиева-Драмова, Димана Кирилова; Dermendzieva-Dramova, Dimana Kirilova; Видин, Благой Никитов науч. ръководител
 
Date:
2011 [issued] 2011.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за получаване на науч. и образователна степен "доктор по право", Проф. направление 3.6 Право (Междунар. публично право) СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак., Кат. "Междунар. право и междунар. отношения" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
НАТО правни проблеми България
 
*** *** ***
 
001:
001141857
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Дерменджиева-Драмова, Димана Кирилова
 
245:
Правни аспекти на членството на България в Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) :| Автореферат /| Димана Кирилова Дерменджиева-Драмова ; Науч. ръководител Благой Видин.
 
246:
Legal aspects of the Bulgarian membership in the North Atlantic treaty organization /NATO/| Dimana Kirilova Dermendjieva-Dramova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 421.3 KB)
 
260:
София,| 2011.
 
300:
32 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за получаване на науч. и образователна степен "доктор по право", Проф. направление 3.6 Право (Междунар. публично право)| СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак., Кат. "Междунар. право и междунар. отношения"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
610:
НАТО| правни проблеми| България
 
700:
Dermendzieva-Dramova, Dimana Kirilova| Видин, Благой Никитов| науч. ръководител