Abstract:
Христина Морфова и Людмила Прокопова като ученички в Прага.
 
Created:
1907
 
Spatial:
Прага, Чехия
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740670962
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 448К, оп. 1, а.е. 155.
 
Subject:
музикант; ученик; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld