Citation link:
Abstract:
Велешко-Струмишкият митрополит Дамаскин. От 1875 г. е член на Св. Синод в Цариград, неуморен защитник на националните интереси срещу гръцкото влияние във Велес. През 1877 г. се оттегля в Араповския манастир ”Св. Неделя”.
 
Created:
1872
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740670599
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 1318К, оп. 1, а.е. 5972.
 
Subject:
духовник; 1870; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople