Current View
Citation link:
Title:
Структура и късноалпийска тектонометаморфна еволюция на скалите от високостепенния фундамент на Северозападна Рила : Автореферат / Цветелина Вихренова Горинова ; Науч. ръководител Невен Александров Георгиев.
 
Creator:
Горинова, Цветелина Вихренова; Георгиев, Невен Александров науч. ръководител
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за получаване на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление: 4.4 Науки за Земята, науч. спец.: 01.07.08. Геотектоника СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Геология, палеонтология и изкопаеми горива" 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Метаморфни скали Рила.; Тектоника Рила.
 
*** *** ***
 
001:
001169900
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Горинова, Цветелина Вихренова
 
245:
Структура и късноалпийска тектонометаморфна еволюция на скалите от високостепенния фундамент на Северозападна Рила :| Автореферат /| Цветелина Вихренова Горинова ; Науч. ръководител Невен Александров Георгиев.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 4,29 MB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
71 с. :| с цв. ил. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за получаване на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление: 4.4 Науки за Земята, науч. спец.: 01.07.08. Геотектоника| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Геология, палеонтология и изкопаеми горива"| 2020
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
650:
Метаморфни скали| Рила.| Тектоника| Рила.
 
700:
Георгиев, Невен Александров| науч. ръководител