Abstract:
Портрет на български търговец.
 
Creator:
фотоателие ’’Доктор Марк’’
 
Created:
1905
 
Spatial:
Свищов, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Стойчо Млечевски
 
Identifier:
F13958391590274
 
Subject:
портрет; ателие; търговец; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplesocialgroups