Citation link:
 • Уставъ на Българско-то евангелско дружество
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Имя
  • Цѣль и срѣдства
   • [с. 3]
  • Съставъ и управленіе на Дружество-то
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
  • Книгопечатаніе
   • [с.] 9
  • Събранія
   • [с.] 10
   • [с.] 11
  • Клонове на Дружество-то
   • [с.] 12
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]