Citation link:
Abstract:
Клуб на жените писателки - Дора Габе, Евгения Марс, Люба Касърова, Елисавета Багряна, Фани Попова-Мутафова, Ружа Тенева-Северина, Ана Каменова, Мария Грубешлиева, Вера Бояджиева-Фол, Бленика, Калина Малина, Магда Петканова. Първата половина на 30-те години на ХХ в.
 
Creator:
фото ”Луна”
 
Created:
1930
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка ”Снимки”
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13721522820500
 
IsFormatOf:
Сн. 457/80
 
Subject:
1930; писател; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld