Current View
Citation link:
Title:
Социолингвистични елементи на комуникативната компетентност при овладяването на арабски език от българи : Автореферат / Христина Тодорова Чобанова-Ангелова.
 
Creator:
Чобанова-Ангелова, Христина Тодорова
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Автореферат на дисертация за придобиване на образователна и науч. степен "доктор" в направление: 2.1. Филология СУ "Св. Климент Охридски", Център за изт. ез. и култури, Кат. "Арабистика и семитология", Спец. "Арабистика" 2019; Библиогр. с. 39-44; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Арабски език социолингвистика.
 
*** *** ***
 
001:
001154488
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Чобанова-Ангелова, Христина Тодорова
 
245:
Социолингвистични елементи на комуникативната компетентност при овладяването на арабски език от българи :| Автореферат /| Христина Тодорова Чобанова-Ангелова.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.269 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
44 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за придобиване на образователна и науч. степен "доктор" в направление: 2.1. Филология| СУ "Св. Климент Охридски", Център за изт. ез. и култури, Кат. "Арабистика и семитология", Спец. "Арабистика"| 2019
 
504:
Библиогр. с. 39-44
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Арабски език| социолингвистика.