Abstract:
Портрет на мъж.
 
Creator:
фотоателие ’’Р.Либих’’
 
Created:
около 1890
 
Spatial:
Русе, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Личен фонд „Аргиров, Стоян Стоянов”
 
RightsHolder:
Университетска библиотека
 
Identifier:
F14008308220189
 
Subject:
портрет; ателие; 1890