Current View
Citation link:
Title:
Икономогеографското състояние като фактор при формирането на стратегически цели на ниво NUTS 3 в Република България : Автореферат / Цонка Александрова Игнатова ; Науч. ръководител Тони Трайков.
 
Creator:
Игнатова, Цонка Александрова; Трайков, Тони Драганов науч. ръководител
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Coverage:
България статистически материали. регионална политика; България стопанска география. [spatial]
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по науч. спец.: 4.4. Науки за Земята (01.08.08 География на населението и селищата - Регионално развитие) СУ "Св. Климент Охридски",[Геол.-геогр. фак., Кат. Регионално развитие] 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Местно управление България.
 
*** *** ***
 
001:
001167974
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Игнатова, Цонка Александрова
 
245:
Икономогеографското състояние като фактор при формирането на стратегически цели на ниво NUTS 3 в Република България :| Автореферат /| Цонка Александрова Игнатова ; Науч. ръководител Тони Трайков.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 597.5 KB )
 
260:
София,| 2020.
 
300:
35 л. :| с табл., диагр. ;| 30 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по науч. спец.: 4.4. Науки за Земята (01.08.08 География на населението и селищата - Регионално развитие)| СУ "Св. Климент Охридски",[Геол.-геогр. фак., Кат. Регионално развитие]| 2020
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
650:
Местно управление| България.
 
651:
България| статистически материали.| регионална политика| България| стопанска география.
 
700:
Трайков, Тони Драганов| науч. ръководител