Current View
Citation link:
Title:
Процеси в устройствата плазмен фокус и техни практически приложения : Автореферат / Станислав Христов Запрянов ; Науч. ръководител Александър Благоев.
 
Creator:
Запрянов, Станислав Христов; Благоев, Александър Борисов науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за получаване на образователна и науч. степен "доктор", науч. спец.: 01.03.16 Физика на плазмата и газовия разряд СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак. 2014; Библиогр. с. 51-54; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
Subject:
Плазма.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Запрянов, Станислав Христов
 
245:
Процеси в устройствата плазмен фокус и техни практически приложения :| Автореферат /| Станислав Христов Запрянов ; Науч. ръководител Александър Благоев.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 2,8 МB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
54 с. :| с ил. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за получаване на образователна и науч. степен "доктор", науч. спец.: 01.03.16 Физика на плазмата и газовия разряд| СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак.| 2014
 
504:
Библиогр. с. 51-54
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
650:
Плазма.
 
700:
Благоев, Александър Борисов| науч. ръководител