Current View
Citation link:
Title:
Езиковата политика на Франция и България от края на Втората световна война до началото на ХХІ век - паралели и различия : Автореферат / Страшимир Атанасов Димитров ; Науч. ръководител Михаил Георгиев Виденов.
 
Creator:
Димитров, Страшимир Атанасов; Виденов, Михаил Георгиев науч. ръководител
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на науч. степен "доктор" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по славянски филологии, Кат. по бълг. ез. 2013; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2013]
 
Subject:
Езикова политика история България.; Езикова политика история Франция.; Български език социолингвистика.; Френски език социолингвистика.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Димитров, Страшимир Атанасов
 
245:
Езиковата политика на Франция и България от края на Втората световна война до началото на ХХІ век - паралели и различия :| Автореферат /| Страшимир Атанасов Димитров ; Науч. ръководител Михаил Георгиев Виденов.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 186 KB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
46 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на науч. степен "доктор"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по славянски филологии, Кат. по бълг. ез.| 2013
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2013]
 
650:
Езикова политика| история| България.| Езикова политика| история| Франция.| Български език| социолингвистика.| Френски език| социолингвистика.
 
700:
Виденов, Михаил Георгиев| науч. ръководител