Current View
Citation link:
Title:
Съвременният български морфологичен резултатив и неговите функционални еквиваленти в съвременния чешки език : Автореферат / Стилиян Иванов Стойчев ; Науч. консултант Иван Костадинов Куцаров.
 
Creator:
Стойчев, Стилиян Иванов; Куцаров, Иван Костадинов науч. консултант
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" в област на висше образование, Хуманитарни науки по проф. направление 2.1 Филологии докторска прогр. "Слав. ез. (Чеш. ез.)" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по слав. езикознание 2014; Библиогр. с. 45-49; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
Subject:
Български език морфология.; Чешки език морфология.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Стойчев, Стилиян Иванов
 
245:
Съвременният български морфологичен резултатив и неговите функционални еквиваленти в съвременния чешки език :| Автореферат /| Стилиян Иванов Стойчев ; Науч. консултант Иван Костадинов Куцаров.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 1,7 MB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
52 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" в област на висше образование, Хуманитарни науки по проф. направление 2.1 Филологии докторска прогр. "Слав. ез. (Чеш. ез.)"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по слав. езикознание| 2014
 
504:
Библиогр. с. 45-49
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
650:
Български език| морфология.| Чешки език| морфология.
 
700:
Куцаров, Иван Костадинов| науч. консултант