Current View
Citation link:
Authors:
Тонев, Светлозар; Tonev, Svetlozar
 
Title:
Методи за аналитично определяне на спирачните маси на ПЖПС въз основа на измерителите „разчетна натискова сила“ при използване на композиционни калодки
 
Other Titles:
Methods for analytic determination of the braking masses of railway rolling stock on the basis of the parameters “calculated compressive force” in application of composition brake blocks
 
Date of Issue:
1995
 
Is Part of:
Годишник на ТУ-София, 48(2), 1995. Машиностроене, транспорт : Юбилейна научна сесия „50 години ТУ–София“ 11-12.10.1995 София, с. 441-446.
 
Publisher:
ТУ - София
 
Identifiers:
0374--342Х [issn]
 
Type:
Article
 
Language:
bul
 
Subject:
железопътен транспорт – подвижен състав – анализи и модели
 
Abstract:
Определянето на измерителите на ефективността на спирачните системи - "спирачни маси" въз основа на "разчетените натискови сили" е съществен елемент за безопасността на движението на вагоните на страните от ОНД съоръжени с композиционни калодки. Разработените в миналото от НИТИЖТ и приети от руските железници коефициенти за преизчисляване (на еквивалентност) между двата типа измерители се прецизират чрез методите на експлоатационни спирачни изчисления на БДЖ. Резултатите от многопараметричното теоретично изследване се потвърждават от получените експериментални данни. Коефициентите на еквивалентност позволяват не само да се определят спирачните маси на вагоните тип РЖД, но и да се увеличат скоростите на съответните влакове в някои междугария.
 
Description:
Тонев, Светлозар. Методи за аналитично определяне на спирачните маси на ПЖПС въз основа на измерителите „разчетна натискова сила“ при използване на композиционни калодки. (Транспорт). // Годишник на ТУ-София, Том 48, 1995, № 2. Машиностроене, транспорт : Юбилейна научна сесия „50 години ТУ–София“ 11-12.10.1995 София, с. 441-446 : с диагр. Рез. на бълг. и англ. ез.; С библиогр.