Citation link:
Abstract:
Студентска група при Българския земеделски народен съюз на трудова бригада Крайния вдясно прав е Михаил Геновска.
 
Created:
1924
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13512364400069
 
IsFormatOf:
№ 2626
 
Subject:
студент; политик; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplepoliticians